انتشار اپلیکیشن‌های
فارسی iOS

هزینه‌های سرسام‌آور و دردسرهای انتشار اپلیکیشن‌های iOS را
به کمک تکنولوژی‌های پیشروی ساینر از بین ببرید

نیاز به مشاوره دارید؟

شماره تلفن خود را وارد کنید. با شما تماس خواهیم گرفت.

پلن‌های مختلف سرویس ساینر


ساینر با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرو تعداد نصب اپلیکیشن شما را محاسبه می‌کند
به این ترتیب تنها به تناسب تعداد کاربری که دارید هزینه پرداخت خواهید کرد

با توجه به اهمیت اپلیکیشن‌های ساین‌شده توسط یک سرویس ساین، ساینر تنها اپلیکیشن‌هایی را ساین خواهد کرد که از مرحله بررسی عبور کنند. جزئیات این بررسی به مشتری اطلاع داده می‌شود.